Thanh toán – Vận chuyển

Phí vận chuyển

Cửa hàng hỗ trợ thanh toán qua ATM những ngân hàng sau:


VIETCOMBANK THỦ ĐỨC 0181 0035 14706

CHỦ TÀI KHOẢN: PHAN THỊ THU TRANG

 

TECHCOMBANK HIỆP PHÚ 19031 54925 8011

CHỦ TÀI KHOẢN: PHAN THỊ THU TRANG

 

SACOMBANK THỦ ĐỨC 0601 4954 5800

CHỦ TÀI KHOẢN: PHAN THỊ THU TRANG

 

ACB Á CHÂU THỦ ĐỨC 4156 087

CHỦ TÀI KHOẢN: PHAN THỊ THU TRANG

 

AGRIBANK QUẬN 9: 6300 20500 7966

CHỦ TÀI KHOẢN NGUYỄN CÔNG BẰNG